mgr Monika Andrzejczak - Ciężka

Absolwentka Wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek STP - sekcja naukowo-techniczna - od 22.03.1990 r.
Ustanowiona tłumaczem przysięgłym 18.09.1997 r. decyzją Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.
Nr identyfikacyjny na liście Ministerstwa Sprawiedliwości TP/4423/05.

Zakres usług:
» tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych: ekonomicznych, administracyjnych, prawniczych, handlowych, bankowych, reklamowych, itp.
» tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne) rozmów biznesowych, negocjacyjnych, aktów prawnych i innych.